ADMB Documentation  11.2.2828
 All Classes Files Functions Variables Typedefs Friends Defines
fvar_m41.cpp
Go to the documentation of this file.
00001 /*
00002 * $Id: fvar_m41.cpp 1919 2014-04-22 22:02:01Z johnoel $
00003 *
00004 * Author: David Fournier
00005 * Copyright (c) 2008-2012 Regents of the University of California
00006 */
00011 #include "fvar.hpp"
00012 void dfbltsolve(void);
00013 
00018 dvar_vector solve(const banded_lower_triangular_dvar_matrix& m,
00019  const dvar_vector &v)
00020 {
00021  int bw=m.bandwidth();
00022  int imin=m.indexmin();
00023  int imax=m.indexmax();
00024  dvar_vector x(imin,imax);
00025  x.elem_value(imin)=v.elem_value(imin)/m.elem_value(imin,imin);
00026  for (int i=imin+1;i<=imax;i++)
00027  {
00028   int jmin=admax(imin,i-bw+1);
00029   double ssum=0.0;
00030   for (int j=jmin;j<=i-1;j++)
00031   {
00032    ssum+=m.elem_value(i,j)*x.elem_value(j);
00033   }
00034   x.elem_value(i)=(v.elem_value(i)-ssum)/m.elem_value(i,i);
00035  }
00036  save_identifier_string("rt");
00037  m.save_dvar_matrix_value();
00038  m.save_dvar_matrix_position();
00039  v.save_dvar_vector_value();
00040  v.save_dvar_vector_position();
00041  x.save_dvar_vector_position();
00042  save_identifier_string("ww");
00043  gradient_structure::GRAD_STACK1->
00044    set_gradient_stack(dfbltsolve);
00045  return x;
00046 }
00047 
00048 /*
00049 dvar_vector solve(const banded_lower_triangular_dvar_matrix& m,
00050  const dvar_vector &v, dvariable& lndet)
00051 {
00052  int bw=m.bandwidth();
00053  int imin=m.indexmin();
00054  int imax=m.indexmax();
00055  dvar_vector x(imin,imax);
00056  value(x(imin))=value(v(1))/value(m(1,1));
00057  for (int i=2;i<=imax;i++)
00058  {
00059   int jmin=admax(1,i-bw+1);
00060   double ssum=0.0;
00061   for (int j=jmin;j<=i-1;j++)
00062   {
00063    ssum+=value(m(i,j))*value(x(j));
00064   }
00065   value(x(i))=(value(v(i))-ssum)/value(m(i,i));
00066  }
00067  save_identifier_string("rt");
00068  m.save_dvar_matrix_value();
00069  m.save_dvar_matrix_position();
00070  v.save_dvar_vector_value();
00071  v.save_dvar_vector_position();
00072  x.save_dvar_vector_position();
00073  save_identifier_string("ww");
00074  gradient_structure::GRAD_STACK1->
00075    set_gradient_stack(dfbltsolve);
00076  return x;
00077 }
00078 */
00079 
00084 void dfbltsolve(void)
00085 {
00086  verify_identifier_string("ww");
00087  dvar_vector_position xpos=restore_dvar_vector_position();
00088  dvar_vector_position vpos=restore_dvar_vector_position();
00089  dvector v=restore_dvar_vector_value(vpos);
00090  dvar_matrix_position mpos=restore_dvar_matrix_position();
00091  banded_lower_triangular_dmatrix m=
00092   restore_banded_lower_triangular_dvar_matrix_value(mpos);
00093  verify_identifier_string("rt");
00094  dvector dfx=
00095   restore_dvar_vector_derivatives(xpos);
00096 
00097  int bw=m.bandwidth();
00098  int imin=m.indexmin();
00099  int imax=m.indexmax();
00100 
00101  banded_lower_triangular_dmatrix dfm(imin,imax,bw);
00102  dvector x(imin,imax);
00103  dvector dfv(imin,imax);
00104  dfm.initialize();
00105  dfv.initialize();
00106  x(imin)=v(1)/m(1,1);
00107  dvector dfsum(imin,imax);
00108  dfsum.initialize();
00109  dvector ssum(imin,imax);
00110  ssum.initialize();
00111  int i;
00112  for (i=2;i<=imax;i++)
00113  {
00114   int jmin=admax(1,i-bw+1);
00115   for (int j=jmin;j<=i-1;j++)
00116   {
00117    ssum(i)+=m(i,j)*x(j);
00118   }
00119   x(i)=(v(i)-ssum(i))/m(i,i);
00120  }
00121 
00122  for (i=imax;i>=2;i--)
00123  {
00124   int jmin=admax(1,i-bw+1);
00125   //x(i)=(v(i)-ssum(i))/m(i,i);
00126   dfv(i)+=dfx(i)/m(i,i);
00127   dfsum(i)-=dfx(i)/m(i,i);
00128   dfm(i,i)-=dfx(i)*(v(i)-ssum(i))/(m(i,i)*m(i,i));
00129   dfx(i)=0.0;
00130   for (int j=i-1;j>=jmin;j--)
00131   {
00132    //ssum(i)+=m(i,j)*x(j);
00133    dfm(i,j)+=dfsum(i)*x(j);
00134    dfx(j)+=dfsum(i)*m(i,j);
00135   }
00136  }
00137  //x(imin)=v(1)/m(1,1);
00138  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00139  //dfm(imax,imax)=0.0;
00140  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00141  //x.elem_value(imin)=v.elem_value(imin)/m.elem_value(imin,imin);
00142  dfv(imin)+=dfx(imin)/m(imin,imin);
00143  dfm(imin,imin)-=dfx(imin)*v(imin)/(m(imin,imin)*m(imin,imin));
00144  dfx(imin)=0.0;
00145 
00146  dfm.save_dmatrix_derivatives(mpos);
00147  dfv.save_dvector_derivatives(vpos);
00148 }